Gashapon Green Green Army

Gashapon Green Green Army – กาชาปอง ทหาร เขียว เขียว ชุดที่ 1

Gashapon Green Green Army  – กาชาปอง ทหาร เขียว เขียว ชุดที่ 1

Contents :

1.Gashapon Green Green Army – Polar Bear

2.Gashapon Green Green Army – Amur Leopard

3.Gashapon Green Green Army – Rhim Gazelle

4.Gashapon Green Green Army – Gorilla Gorilla

5.Gashapon Green Green Army – Malayan Tapir

6.Gashapon Green Green Army – Galapagos Giant Tortoise

7.Gashapon Green Green Army – Red Wolf

8.Gashapon Green Green Army – Red Panda


Price : 200 (JPY) / ราคา 200 เยน

Size : Body size is about 3.5 – 4.0 cm. / ขนาดลำตัวประมาณ 3.5 – 4.0 เซนติเมตร

Material : Pvc , Abs / วัสดุเป็นพีวีซี พลาสติก เอบีเอส

Manufacturer : Takara Tomy Arts / ผู้ผลิต ทาการ่า โทมี้ อาร์ต

Accessories : Mini Book / ใบปิด

JAN : / บาร์โค้ด :

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.