Category: Gashapon Anime

0

Gashapon Kirby Star Allies Manmaru Mascot

Gashapon Kirby Star Allies Manmaru Mascot – กาชาปอง เคอร์บี้ สตาร์ แอลไลซ มันมารุ มาสคอต Contents : 1.Gashapon Kirby Star Allies Manmaru – Kirby (Friends Heart Throw) // กาชาปอง เคอร์บี้ ถือหัวใจ สีชมพู 2.Gashapon Kirby Star Allies...

0

Gachapon Gegege no Kitaro Zabuton Figure

Gachapon Gegege no Kitaro Zabuton Figure – กาชาปอง อสูรน้อยคิทาโร่ ซะบุต ฟิกเกอร์ Contents : 1.Gachapon Gegege no Kitaro Zabuton – Kitarō (คิทาโร่) 2.Gachapon Gegege no Kitaro Zabuton – Medama – Oyaji (คุณพ่อปีศาจลูกตา) 3.Gachapon Gegege no...