Tagged: Gudetama

0

Gashapon Gudetama Mascot Vol. 6 (5th Anniversary)

Gashapon Gudetama Mascot Vol.6 (5th Anniversary) – กาชาปอง ไข่ขี้เกียจ กุเดทามะ ชุดที่ 6 (ฉลองครบรอบ 5 ปี) Contents : 1.Gashapon Gudetama Vol.6 – why ? / กาชาปอง ไข่ขี้เกียจ กุเดทามะ ชุดที่ 6 – ทำไม 2.Gashapon Gudetama Vol.6...

0

Gashapon Gudetama Ugokitakunai Mascot

Gashapon Gudetama Ugokitakunai Mascot – กาชาปอง ไข่ขี้เกียจ กุเดทามะ ยูโกะคิตะกุนาย Contents : 1.Gashapon Gudetama Migude 2.Gashapon Gudetama Iwagude 3.Gashapon Gudetama Kikagude 4.Gashapon Gudetama Super Shunmin 5.Gashapon Gudetama Wa-i Price : 200 (JPY) / ราคา 200 เยน...

Gashapon Gudetama Food Swing Mascot Keychain Collection 0

Gashapon Gudetama Food Swing Mascot Keychain Collection

Gashapon Gudetama Food Swing Mascot Keychain Collection Contents : 1.Gashapon Gudetama Food – Matsusaka Beef / กาชาปอง กุเดทามะ ไข่ขี้เกียจ สเต็กเนื้อ 2.Gashapon Gudetama Food – Bitter Gourd / กาชาปอง กุเดทามะ ไข่ขี้เกียจ มะละขี้นก 3.Gashapon Gudetama Food...

0

Gashapon Gudetama Food Mascot Part 2

Gashapon Gudetama Food Mascot Part 2 – กาชาปอง กุเดทามะ ฟู้ด มาสคอต ชุด 2 Contents :  1.Gashapon Gudetama Food – Soy sauce / กาชาปอง กุเดทามะ ไข่ขี้เกียจ – ซอสถั่วเหลือง 2.Gashapon Gudetama Food – Loco Moco /...

Gashapon Gudetama Sweets! Mascot 0

Gashapon Gudetama Sweets! Mascot

Gashapon Gudetama Sweets! Mascot – กาชาปอง ขนมและของหวาน ไข่ขี้เกียจ มาสคอต Contents : 1.Gashapon Gudetama Sweets! Mascot – Cream puff / ครีมพัฟ หรือ เอแคลร์ ไข่ขี้เกียจ 2.Gashapon Gudetama Sweets! Mascot – Roll cake / เค้กม้วน หรือ แยมโรล ไข่ขี้เกียจ 3.Gashapon Gudetama...

0

Gashapon Gudetama Funifuni Mascot 2

Gashapon Gudetama Funi funi Mascot 2 – กาชาปอง กุเดทามะ (ไข่ขี้เกียจ) ฟูนิ ฟูนิ มาสคอต Contents : 1.Gashapon Gudetama Funi funi Mascot 2 – Sitting 2.Gashapon Gudetama Funi funi Mascot 2 – Omelet 3.Gashapon Gudetama Funi funi...

0

Gashapon Gudetama Every

Gashapon Gudetama Every – กาชาปอง ไข่ขี้เกียจ (กุเดทามะ) เอฟรี่ Contents : 1.Gashapon Gudetama Every – Over Egg Gudetama 2.Gashapon Gudetama Every – Gyuu Don !! 3.Gashapon Gudetama Every – Chopsticks Gudetama Stride A 4.Gashapon Gudetama...

0

Gashapon Gudetama Mascot 5

Gashapon Gudetama Mascot 5 – กาชาปอง ไข่ขี้เกียจ กุเดทามะ ชุดที่ 5 Contents : 1.Gashapon Gudetama Mascot 5 – Karachute 2.Gashapon Gudetama Mascot 5 – Sakasama 3.Gashapon Gudetama Mascot 5 – Hanachochin 4.Gashapon Gudetama Mascot 5...

0

Gashapon Gudetama Funny Pose Mascot

Gashapon Gudetama Funny Pose Mascot – กาชาปอง ไข่ขี้เกียจ (กุเดทามะ) ฟันนี่ โพสต์ มาสคอต Contents : 1.Gashapon Gudetama Funny Pose Mascot – UFO 2.Gashapon Gudetama Funny Pose Mascot – Natto Afro 3.Gashapon Gudetama Funny Pose Mascot...