Gashapon Gudetama Every

Gashapon Gudetama Every – กาชาปอง ไข่ขี้เกียจ (กุเดทามะ) เอฟรี่

Gashapon Gudetama Every – กาชาปอง ไข่ขี้เกียจ (กุเดทามะ) เอฟรี่

Contents :

1.Gashapon Gudetama Every – Over Egg Gudetama

2.Gashapon Gudetama Every – Gyuu Don !!

3.Gashapon Gudetama Every – Chopsticks Gudetama Stride A

4.Gashapon Gudetama Every – Darari of Gudetama

5.Gashapon Gudetama Every – Gudetama in Pechanko tool

6.Gashapon Gudetama Every – Gudetama of Chopsticks stride B

7.Gashapon Gudetama Every – Gudetama Chopsticks Grip

8.Gashapon Gudetama Every – Gudetama Chopsticks

9.Gashapon Gudetama Every – Gudetama Chopstick Matagi C

10.Gashapon Gudetama Every – Fake Gudetama Blackboard


Price : 200 (JPY) / ราคา 200 เยน

Size : Body size is about 3.8 cm. / ขนาดลำตัวประมาณ 3.8 เซนติเมตร

Material : Pvc , Abs / วัสดุเป็นพีวีซี พลาสติก เอบีเอส

Manufacturer : Takara Tomy Arts / ผู้ผลิต ทาการ่า โทมี้ อาร์ต

Accessories : Mini Book / ใบปิด

JAN : 4904790836343 / บาร์โค้ด : 4904790836343

Release Date : June 2016

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.