Gashapon Green Green Army 2

Gashapon Green Green Army 2 – กาชาปอง ทหาร เขียว เขียว ชุดที่ 2

Gashapon Green Green Army 2 – กาชาปอง ทหาร เขียว เขียว ชุดที่ 2

Contents :

1.Gashapon Green Green Army 2 – Giant Panda

2 .Gashapon Green Green Army 2 – Steller’s Sea Eagle

3 .Gashapon Green Green Army 2 – European Mink

4 .Gashapon Green Green Army 2 – Chimpanzee

5 .Gashapon Green Green Army 2 – White Rhinoceros

6 .Gashapon Green Green Army 2 – Long – Tailed Chinchilla

Price : 200 (JPY) / ราคา 200 เยน

Size : Body size is about 3.5 – 5.0 cm. / ขนาดลำตัวประมาณ 3.5 – 5.0 เซนติเมตร

Material : Pvc , Abs / วัสดุเป็นพีวีซี พลาสติก เอบีเอส

Manufacturer : Takara Tomy Arts / ผู้ผลิต ทาการ่า โทมี้ อาร์ต

Accessories : Mini Book / ใบปิด

JAN : 4904790854897 / บาร์โค้ด : 4904790854897

Release Date : –

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.