Gashapon Shakurel Kirby

Gashapon Shakurel Kirby – กาชาปอง ชากรูเรียว เคอร์บี้

Gashapon Shakurel Kirby – กาชาปอง ชากรูเรียว เคอร์บี้

1.Gashapon Shakurel Kirby – Kirby / กาชาปอง ชากรูเรียว เคอร์บี้ – เคอร์บี้

2.Gashapon Shakurel Kirby – King Dedede / กาชาปอง ชากรูเรียว เคอร์บี้ – คิง เดเดเด

3.Gashapon Shakurel Kirby – Elite / กาชาปอง ชากรูเรียว เคอร์บี้ – ออลลี่

4.Gashapon Shakurel Kirby – Whispy Woods / กาชาปอง ชากรูเรียว เคอร์บี้ – ต้นไม้ วิดปี้

5.Gashapon Shakurel Kirby – Kirby (Warp Star ) / กาชาปอง ชากรูเรียว เคอร์บี้ – เคอร์บี้ ดาวโค้ง

6.Gashapon Shakurel Kirby – Kirby (Sleep) / กาชาปอง ชากรูเรียว เคอร์บี้ – เคอร์บี้ นอน


Price : 300 (JPY) / ราคา 300 เยน

Size : Body size is about 3.5 – 5.0 cm. / ขนาดลำตัวประมาณ 3.5 – 5.0 เซนติเมตร

Material : Pvc , Abs / วัสดุเป็นพีวีซี พลาสติก เอบีเอส

Manufacturer : Takara Tomy Arts / ผู้ผลิต ทาการ่า โทมี้ อาร์ต

Accessories : Mini Book / ใบปิด

JAN : 4904790854897 / บาร์โค้ด : 4904790854897

Release Date : 2017/12

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.