กาชาปอง Gashapon Gudetama Punitto Mascot

กาชาปอง Gashapon Gudetama Punitto Mascot
Content :
1.ไข่ขี้เกียจ กุเดทามะ – Atsuyakitamago
2.ไข่ขี้เกียจ กุเดทามะ – Daruuun
3.ไข่ขี้เกียจ กุเดทามะ -Tamagodofu
4.ไข่ขี้เกียจ กุเดทามะ -Renkyuakewa rihabirimitainamondakara…
5.ไข่ขี้เกียจ กุเดทามะ – Ookii gudetama

Price : 300 เยน ต่อชิ้น
Material : Pvc , Abs
Size : ประมาณ 4 เซนติเมตร
Manufacturer : Takara Tomy Arts
Accessories : Mini Book
JAN : 4904790868542

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: