Gashapon Panda’s and Strap

Gashapon Panda’s and Strap

Gashapon Panda’s and Strap

Contents :

1.กาชาปอง แพนด้า ท่าลูกบอลอยู่บนหัว

2.กาชาปอง แพนด้า ท่านั่งบนลูกบอล

3.กาชาปอง แพนด้า ท่าอุ้มลูกบอล

4.กาชาปอง แพนด้า ท่าค่อมลูกบอล

5.กาชาปอง แพนด้า  ท่าขนลูกบอล

6.กาชาปอง แพนด้า ท่ายื่นบนลูกบอล


For Sale : 590 Bath/บาท

Price : 200 (JPY) / ราคา 200 เยน

Size : Body size is about 4.5 – 5.5 cm. / ขนาด 4.5 – 5.5 เซนติเมตร

Material : Pvc , Abs / วัสดุเป็นพีวีซี พลาสติก เอบีเอส

Manufacturer : Takara Tomy Arts / ผู้ผลิต ทาการ่า โทมี้ อาร์ต

Accessories : Mini Book / ใบปิด

JAN/ บาร์โค้ด :  4904790827969

Release Date : –

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.