Gashapon Toripicals 2

Gashapon Toripicals 2

Gashapon Toripicals 2

Content :

1.Gashapon Toripicals Apple Fruit – กาชาปอง โทริปิคอล ผลไม้ แอปเปิ้ล

2. Gashapon Toripicals Peache Fruit – กาชาปอง โทริปิคอล ผลไม้พีช

3.Gashapon Toripicals Prunes  Fruit – กาชาปอง โทริปิคอล ผลไม้ ลูกพรุน

4.Gashapon Toripicals La France Fruit – กาชาปอง โทริปิคอล ผลไม้ ลูกแพร์ฝรั่งเศส

5.Gashapon Toripicals Ananas Comosus Fruit – กาชาปอง โทริปิคอล ผลไม้ สับปะรด


Price : 200 (JPY) / ราคา 200 เยน

Size : Body size is about 2.5 – 3.5 cm. / ขนาด 2.5 – 3.5 เซนติเมตร

Material : Pvc , Abs / วัสดุเป็นพีวีซี พลาสติก เอบีเอส

Manufacturer : Takara Tomy Arts / ผู้ผลิต ทาการ่า โทมี้ อาร์ต

Accessories : Mini Book / ใบปิด

JAN : 4904790879722 / บาร์โค้ด : 4904790879722

Release Date : 10/2019

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.