Gashapon Spy Animal

Gashapon Spy Animal

Gashapon Spy Animal

Contents :

1.Gashapon CODE NAME LDR – กาชาปอง รหัสชื่อ แอลดีอาร์

2.Gashapon CODE NAME AB – กาชาปอง รหัสชื่อ เอบี

3.Gashapon CODE NAME BLACK C – กาชาปอง รหัสชื่อ แบล็ค ซี

4.Gashapon CODE NAME RB – กาชาปอง รหัสชื่อ อาร์บ

5.Gashapon CODE NAME CG – กาชาปอง รหัสชื่อ ซีจี


Price : 200 (JPY) / ราคา 200 เยน

Size : Body size is about 3.5 / ขนาดลำตัวประมาณ 3.5 เซนติเมตร

Material : Pvc , Abs / วัสดุเป็นพีวีซี พลาสติก เอบีเอส

Manufacturer : Takara Tomy Arts / ผู้ผลิต ทาการ่า โทมี้ อาร์ต

Accessories : Mini Book / ใบปิด

JAN : 4904790855771 บาร์โค้ด : 4904790855771

Release Date : –

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.