Gashapon Mountain Turtles

Gashapon Mountain Turtles – กาชาปอง เต่าภูเขา

Gashapon Mountain Turtles – กาชาปอง เต่าภูเขา

Contents :

1.Gashapon Mountain Turtles – Everest Mountain // กาชาปอง เต่า ภูเขาเอเวอร์เรส

2.Gashapon Mountain Turtles – Green Mountain // กาชาปอง เต่า ภูเขาสีเขียว

3.Gashapon Mountain Turtles – Kilauea Mountain // กาชาปอง เต่า ภูเขาไฟคีเลาเวอา

4.Gashapon Mountain Turtles – Fujiyama Mountain // กาชาปอง เต่า ภูเขาไฟฟุจิ


Price : 200 (JPY) / ราคา 200 เยน

Size : Body size is about 3.5 / ขนาดลำตัวประมาณ 3.5 เซนติเมตร

Material : Pvc , Abs / วัสดุเป็นพีวีซี พลาสติก เอบีเอส

Manufacturer : Takara Tomy Arts / ผู้ผลิต ทาการ่า โทมี้ อาร์ต

Accessories : Mini Book / ใบปิด

JAN : 4904790880247   บาร์โค้ด : 4904790880247

Release Date : 12/2019

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.