Gashapon Maru-Hi-Engimino

Gashapon Maru-Hi-Engimino

Contents :

1.Gashapon Maru-Hi-Engimino – Oku man kai maneita neko

2.Gashapon Maru-Hi-Engimino – Funukena Tanuki

3.Gashapon Maru-Hi-Engimino – Kotowarenai Akabeko

4.Gashapon Maru-Hi-Engimino – Komatta Komainu

5.Gashapon Maru-Hi-Engimino – Darui Daruma


Price : 200 (JPY) / ราคา 200 เยน

Size : Body size is about 3.5 / ขนาดลำตัวประมาณ 3.5 เซนติเมตร

Material : Pvc , Abs / วัสดุเป็นพีวีซี พลาสติก เอบีเอส

Manufacturer : Takara Tomy Arts / ผู้ผลิต ทาการ่า โทมี้ อาร์ต

Accessories : Mini Book / ใบปิด

JAN : 4904790880254 บาร์โค้ด : 4904790880254

Release Date : 01/2020

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.