Gashapon Fruits Zombie

Gashapon Fruits Zombie 1 – กาชาปอง ฟรุ๊ต ซอมบี้ 1

Gashapon Fruits Zombie 1 – กาชาปอง ฟรุ๊ต ซอมบี้ 1

Contents :

1.Gashapon Fruits Zombie Ichigo – กาชาปอง ผลไม้ซอมบี้สตอเบอรี่

2.Gashapon Fruits Zombie Sakuranbo – กาชาปอง ผลไม้ซอมบี้เชอรรี่

3.Gashapon Fruits Zombie Banana – กาชาปอง ผลไม้ซอมบี้กล้วย

4.Gashapon Fruits Zombie Nashi – กาชาปอง ผลไม้ซอมบี้สาลี

5.Gashapon Fruits Zombie Buou – กาชาปอง ผลไม้ซอมบี้องุ่น

6.Gashapon Fruits Zombie Painappuru – กาชาปอง ผลไม้สัปปะรด


Price : 200 (JPY) / ราคา 200 เยน

Size : Body size is about 3.5 – 4..0 cm. / ขนาดลำตัวประมาณ 3.0 – 4.0 เซนติเมตร

Material : Pvc , Abs / วัสดุเป็นพีวีซี พลาสติก เอบีเอส

Manufacturer : Takara Tomy Arts / ผู้ผลิต ทาการ่า โทมี้ อาร์ต

Accessories : Mini Book / ใบปิด

JAN : / บาร์โค้ด

Release Date :

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.