Gashapon Deppa Animals

Gashapon Deppa Animals – กาชาปอง สัตว์ฟันเหยิน เด็พปะ

Gashapon Deppa Animals – กาชาปอง สัตว์ฟันเหยิน เด็พปะ

Contents :

1.Gashapon Deppa Animals – Lion // กาชาปอง สัตว์ฟันเหยิน – สิงโต

2.Gashapon Deppa Animals – Panda // กาชาปอง สัตว์ฟันเหยิน – แพนด้า

3.Gashapon Deppa Animals – Turtle // กาชาปอง สัตว์ฟันเหยิน – เต่า

4.Gashapon Deppa Animals – Monkey // กาชาปอง สัตว์ฟันเหยิน – ลิง

5.Gashapon Deppa Animals – Axolotl // กาชาปอง สัตว์ฟันเหยิน – แอกโซลอเติล หรือ อาโชโลตล์


Price : 200 (JPY) / ราคา 200 เยน

Size : Body size is about 3.5 – 7.0 cm. / ขนาดลำตัวประมาณ 3.0 – 7.0 เซนติเมตร

Material : Pvc , Abs / วัสดุเป็นพีวีซี พลาสติก เอบีเอส

Manufacturer : Takara Tomy Arts / ผู้ผลิต ทาการ่า โทมี้ อาร์ต

Accessories : Mini Book / ใบปิด

JAN : 4904790875540 / บาร์โค้ด : 4904790875540

Release Date : August 2019

Gashapon Deppa Animals

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.