Gashapon Control Bear

Gashapon Control Bear Takara

Gashapon Control Bear

Contents :

1.Gashapon Control Bear

2.Gashapon Control Bear Red

3.Gashapon Control Bear Yellow

4.Gashapon Control Bear White

5.Gashapon Control Bear Clear Blue

6.Gashapon Control Bear Clear Green

7.Gashapon Control Bear Clear Pink

8.Gashapon Control Bear Mecha


Price : 200 (JPY) / ราคา 200 เยน

Size : Body size is about 3.0 – 4.0 cm. / ขนาดลำตัวประมาณ 3.0 – 4.0 เซนติเมตร

Material : Pvc , Abs / วัสดุเป็นพีวีซี พลาสติก เอบีเอส

Manufacturer : Takara Tomy Arts / ผู้ผลิต ทาการ่า โทมี้ อาร์ต

Accessories : Mini Book / ใบปิด

JAN : – / บาร์โค้ด : –

Release Date : –

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.