Gashapon Cat and Cable

Gashapon Cat and Cable – กาชาปอง น้องแมว กับ สาย เคเบิล

Gashapon Cat and Cable – กาชาปอง น้องแมว กับ สาย เคเบิล

Contents :

1.Gashapon Cat and Cable – Yancha na hachiware

2.Gashapon Cat and Cable – Kininatchau chatora

3.Gashapon Cat and Cable – Gaman Dekinai Chako

4.Gashapon Cat and Cable – Oyasumi na Kuro

5.Gashapon Cat and Cable – Motto Asobitai Shiro


Price : 200 (JPY) / ราคา 200 เยน

Size : Body size is about 3.5 – 4.4 cm. / ขนาดลำตัวประมาณ 3.5 – 4.4 เซนติเมตร

Material : Pvc , Abs / วัสดุเป็นพีวีซี พลาสติก เอบีเอส

Manufacturer : Takara Tomy Arts / ผู้ผลิต ทาการ่า โทมี้ อาร์ต

Accessories : Mini Book / ใบปิด

JAN : 4904790893377 / บาร์โค้ด : 4904790893377

Release time :  May 2021

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.