Gashapon Animal Torotoro

Gashapon Animal Torotoro – กาชาปอง สัตว์ โทโรโทโร่

Gashapon Animal Torotoro – กาชาปอง สัตว์ โทโรโทโร่

Contents :

1.Gashapon Elephant torotoro – กาชาปอง ช้าง โทโรโทโร

2.Gashapon Turtle torotoro – กาชาปอง เต่า โทโรโทโร

3.Gashapon Cockatiel torotoro – กาชาปอง นกคอกคาทีล โทโรโทโร

4.Gashapon Chipmunk torotoro – กาชาปอง กระรอก ชิปมังก์ โทโรโทโร

5.Gashapon Sheep torotoro – กาชาปอง แกะ โทโรโทโร


Price : 200 (JPY) / ราคา 200 เยน

Size : Body size is about 3.5 – 4..0 cm. / ขนาดลำตัวประมาณ 3.0 – 4.0 เซนติเมตร

Material : Pvc , Abs / วัสดุเป็นพีวีซี พลาสติก เอบีเอส

Manufacturer : Takara Tomy Arts / ผู้ผลิต ทาการ่า โทมี้ อาร์ต

Accessories : Mini Book / ใบปิด

JAN : 4904790854576 / บาร์โค้ด

Release Date : –

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.