Gashapon Afro Animals

Gashapon Afro Animals – กาชาปอง สัตว์ ทรงผม อัฟโฟร

Contents :

1.Gashapon Afro Animals – Lion

2.Gashapon Afro Animals – Ttan (Orangutan)

3.Gashapon Afro Animals – Penguin

4.Gashapon Afro Animals – Inu (Dog)

5.Gashapon Afro Animals – Neko (Cat)


Price : 200 (JPY) / ราคา 200 เยน

Size : Body size is about 3.5 / ขนาดลำตัวประมาณ 3.5 เซนติเมตร

Material : Pvc , Abs / วัสดุเป็นพีวีซี พลาสติก เอบีเอส

Manufacturer : Takara Tomy Arts / ผู้ผลิต ทาการ่า โทมี้ อาร์ต

Accessories : Mini Book / ใบปิด

JAN : 4904790851797 บาร์โค้ด : 4904790851797

Release Date : –

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.