Category: Gashapon Animals – กาชาปองสัตว์

กาชาปอง Animals (สัตว์) โมเดลสัตว์

0

Gashapon Kanbai Nyan Masot

Gashapon Kanbai Nyan Masot – กาชาปอง คัมไบ เนี้ยว มาสคอต (เสียงร้องของน้องแมวแบบญี่ปุ่น) Contents : 1.Gashapon Kanbai Nyan Masot – Scottish Fold Cat (กาชาปอง แมว สกอตติชโฟลด์) 2.Gashapon Kanbai Nyan Masot – Munchkin Cat (กาชาปอง แมว มึนชกิน) 3.Gashapon...