Category: Gashapon Animals – กาชาปองสัตว์

กาชาปอง Animals (สัตว์) โมเดลสัตว์

0

Gashapon Shakurel Planet 1

Gashapon Shakurel Planet 1 – กาชาปอง สัตว์คางยื่น ชากรูเรียว แพลนเน็ท 1 Contents : 1.Gashapon Shakurel Planet 1 – Lion / กาชาปอง ชากรูเรียว แพลนเน็ท 1 – สัตว์คางยื่น สิงโต 2.Gashapon Shakurel Planet 1 – Whale / กาชาปอง...

0

Gashapon Animal Torotoro

Gashapon Animal Torotoro – กาชาปอง สัตว์ โทโรโทโร่ Contents : 1.Gashapon Elephant torotoro – กาชาปอง ช้าง โทโรโทโร 2.Gashapon Turtle torotoro – กาชาปอง เต่า โทโรโทโร 3.Gashapon Cockatiel torotoro – กาชาปอง นกคอกคาทีล โทโรโทโร 4.Gashapon Chipmunk torotoro –...

0

Gashapon Proof of Wild 3rd STRIKE

Gashapon Proof of Wild 3rd STRIKE – กาชาปอง สัตว์ ปรู๊ฟ ไวล์ด เธิร์ด สไตรค์ Contents: 1.Gashapon Camel / กาชาปอง อูฐ 2.Gashapon White bear / กาชาปอง หมีขั่วโลก 3.Gashapon Dog / กาชาปอง สุนัข 4.Gashapon Pig / กาชาปอง...

Gashapon Kimono Dictionary Why did it happen Collection  0

Gashapon Kimono Dictionary Why did it happen Collection 

Gashapon Kimono Dictionary Why did it happen? Collection – กาชาปอง สัตว์ กิโมโน พจนานุกรม ทำไมมันเกิดขึ้น ? คอลเลคชั่น Contents:  1.Gashapon Emperor Penguin – กาชาปอง สัตว์ จักรพรรดิเพนกวิน 2.Gashapon Koala – กาชาปอง สัตว์ หมีโคอาลา 3.Gashapon Kakapo – กาชาปอง สัตว์...

0

Gashapon Martairiku

Gashapon Martairiku – กาชาปอง มาไทริขุ (สัตว์พ่นน้ำสิงคโปร์) Contents : 1.Gashapon Martairiku Mer Elephant – กาชาปอง ช้างทะเล พ่นน้ำสีแดง เป็นรูปผลไม้ 2. Gashapon Martairiku Mer Panda – แพนด้าทะเล พ่นน้ำสีเขียว เป็นรูปแบบปลา 3. Gashapon Martairiku Mer Momkey – ลิงทะเล พ่นน้ำสีเหลือง...

0

Gashapon Shakurel Planet 3

Gashapon Shakurel Planet 3 – กาชาปอง สัตว์คางยื่น ชากรูเรียว แพลนเน็ท 3 Contents : 1.Gashapon Shakurel Planet 3 – Polar Bear / กาชาปอง ชากรูเรียว แพลนเน็ท 3 – สัตว์คางยื่น หมีขั้วโลก 2.Gashapon Shakurel Planet 3 – Seal /...