ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

 • Facebook GashaponShop : คลิ๊ก
 • Line : Boatgutty
 • Email : bananaboat1@gmail.com
 • Instagram : gashaponshop

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

 • สินค้าจะอัพลงในเพจ Facebook GashaponShop เช่น ของมือ 1 และ มือ 2 เป็นเซต และแยกเซต (ตามราคาสินค้า)
 • ทำการจองสินค้าใน เพจ Facebook GashaponShop
 • หลังจากทำการจองเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ จะทำการสรุปยอดสินค้า และค่าจัดส่งตามราคาที่กำหนดไว้
 • สินค้าจัดส่งทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ ยกเว้นไปรษณีย์ไทยปิดทำการ

อัตราชดใช้ค่าเสียเงินอย่างสูงสุด (ชิ้น) ของไปรษณีย์ไทย

 • ส่งแบบ EMS – ในกรณีสูญหาย/เสียหายเพราะความผิดพลาดของไปรษณีย์จะชดใช้ภายในวงเงินที่กำหนด (ไม่เกิน 2,000 บาท)
 • ส่งแบบ ลงทะเบียน  – ในกรณีสูญหาย/เสียหายเพราะความผิดพลาดของไปรษณีย์จะชดใช้ภายในวงเงินที่กำหนด (ไม่เกิน 300 บาท)
 • หมายเหตุ : Call center 1545