กาชาปอง มินเนียน – Minion Monsters Figure Mascot

กาชาปอง มินเนียน – Minion Monsters Figure Mascot
Content :
1.Minion Monsters FrankenBob /มินเนียนมอนเตอร์ แฟรงค์เก้นสไตล์บ๊อบ
2.Minion Monsters The Invisible Tom /มินเนียนมอนเตอร์  ทอมล่องหน
3.Minion Monsters The Mummy Stuart /มินเนียนมอนเตอร์ มัมมี่สจ๊วต
4.Minion Monsters Dave’Acula /มินเนียนมอนเตอร์ แดรกคูล่าเดป
5.Minion Monsters Creature Mel /มินเนียนมอนเตอร์ เมลเป็นสัตว์ประหลาด

Price : 200 เยน (450 บาท มีไข่และใบปิด Tomy)
Size : The body size is about 3.5 cm
Material : Pvc , Abs
Manufacturer : Takara Tomy Arts
Accessories : Mini Book
Released late September 2018
JAN : 4904790869471หมายเลข 1.Minion Monsters FrankenBob


หมายเลข 2.Minion Monsters The Invisible Tom


หมายเลข 3.Minion Monsters The Mummy Stuart


หมายเลข 4 Minion Monsters Dave’Acula 


หมายเลข 5 Minion Monsters Creature Mel 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: