Gashapon Miniature Sniper

Gashapon Miniature Sniper – กาชาปอง สไนเปอร์ตัวจิ๋ว

Gashapon Miniature Sniper – กาชาปอง สไนเปอร์ตัวจิ๋ว

Content :

1.Gashapon Miniature Sniper – Creamer Sniper / กาชาปอง สไนเปอร์ตัวจิ๋ว – พลซุ่มยิง ครีมเทียม

2.Gashapon Miniature Sniper – Peanut Sniper / กาชาปอง สไนเปอร์ตัวจิ๋ว – พลซุ่มยิง ถั่วลิสง

3.Gashapon Miniature Sniper – Petit Tomato Sniper / กาชาปอง สไนเปอร์ตัวจิ๋ว – พลซุ่มยิง มะเขือเทศ

4.Gashapon Miniature Sniper – Candy sniper / กาชาปอง สไนเปอร์ตัวจิ๋ว – พลซุ่มยิง ลูกอม

5.Gashapon Miniature Sniper – Gum sniper / กาชาปอง สไนเปอร์ตัวจิ๋ว – พลซุ่มยิง หมากฝรั่ง


Price : 200 (JPY) / ราคา 200 เยน

Size : Body size is about 3.5 – 4.5 cm. / ขนาด 3.5 – 4.5 เซนติเมตร

Material : Pvc , Abs / วัสดุเป็นพีวีซี พลาสติก เอบีเอส

Manufacturer : Takara Tomy Arts / ผู้ผลิต ทาการ่า โทมี้ อาร์ต

Accessories : Mini Book / ใบปิด

JAN :  4904790854934 / บาร์โค้ด : 4904790854934

Release Date :  2018

Gashapon Miniature Sniper

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.