Category: Princess

ดิสนีย์ ปริ้นเซส (Disney Princess) เป็นสาขาหนึ่งที่แบ่งย่อยออกมาจากบริษัท วอลท์ ดิสนีย์ ถูกสร้างขึ้นราวปี ค.ศ. 2000 ที่รวบรวมเอาตัวการ์ตูนเจ้าหญิงที่โด่งดังเอาไว้ ได้แก่ สโนว์ไวท์, ซินเดอเรลล่า, ออโรร่า , แอเรียล, เบลล์, จัสมิน, โพคาฮอนทัส , มู่หลาน , เทียน่า , ราพันเซล , เมริด้า , อันนา , เอลซ่า และ โมอาน่า เป็นต้น