Category: Danboard

Danboard หรือ Danbo หุ่นลังกระดาษ ที่มาจากการ์ตูนเรื่อง Yotsuba โยทสึบะ หนูเด๋อจอมป่วน! เป็นหนึ่งในตัวละครที่กำลังนิยมในหมู่นักสะสม ในรูปแบบโมเดล ลังกระดาษ ตู้คอนเทนเนอร์

0

Container DANBOARD Gacha Collection Vol.2

Container Dambo gacha collection 2  Contents :  1. Dambo X U20A-500 form container (Nippon Express) 2.Dambo X NEL-UM9A form container (Nippon Express) 3.Dambo X UC-7 form container (Seino Transportation) 4.Dambo X U54A-30000 form container...

0

Container DANBOARD Gacha Collection

ชุด Container DANBOARD Gacha Collection Contents : 1.DANBOARD X U20A type Container (Nissan Motor Co., Ltd.) 2.DANBOARD X 19D-42000 type Container 3.DANBOARD X 18D type Container 4.DANBOARD X 48A-38000 type Container 5.DANBOARD X T10...